Harzen 2016 info

Rejse info Harzen 2016-05-01

Så er det snart afgang. Vejret er ved at se helt godt så vi kan få en super tur til St. Andreasberg
Som tidligere nævnt er det jo et nyt sted og en ny måde at gøre tingene på, så der lige nogle ting I skal være opmærksomme på.

Ankomst. Vi køre alle på lidt forskellige tidspunkter. Jeg ved at en del af os køre hjemme fra onsdag formiddag.
Engberg og jeg køre kl 9.00 fra Haderslev. Vi forventer at være der nede ca. kl. 14,00 Vi kan evt. snakke sammen om en fælles cykel tur om eftermiddagen

Vi bor i forskellige lejligheder med flere udlejere så derfor er der lidt forskellige regler. Nøgler til nogen lejligheder har jeg, til andre lejligheder skal I selv aftale med udlejer hvornår I er der. Det fremgår af listen med fordelingen i de forskellige lejligheder. Husk at aftale hvem der tager kontakt til jeres udlejer.

Morgenmad: Der er bestilt fælles morgenmad på Cafe Kunze, Danielstraße 3. Fra kl. 08,00. Torsdag fredag og lørdag.
Fælles aftensmad fredag aften kl. 19,00. Restaurant Maartens Doktor-Willi-Bergmann-Straße 18 37444 Sankt Andreasberg
Tur til Termebad i Altenau torsdag eftermiddag. Der har altid være tradition for at komme en tur i Thermebadet i Altenau og det regner vi da med at gøre igen i år. Der er ca. 17 km. Og mon ikke vi kan få organiseret fælles kørsel

Afrejse. Med hensyn til afrejse om lørdagen. Normalt skal lejlighederne skal forlades kl. 10.00 Der må I bruge jeres charme og prøve at få en aftale om bademulighed efter cykelturen (til dem der bliver og cykler om lørdagen)
Skulle der mod forventning være en udlejer der ikke kan overtales så må vi se om der ikke kan findes plads, ved en af dem der kan overtales. Evt. Kan Helmuth bade ved nogle af os der er der lørdag efter cykling. Er det nødvendigt med lidt € for det ekstra bad er det noget i lige deles om.

Husk kontanter, det stadig kan være svært at betale Visa eller andre kort i Tyskland/Harzen Der er planlagt ture på omkring de 100+- km hverdag. Vi regner med at køre 2 hold der køre samme tur og mødes undervejs. Har I nogen spørgsmål så kom med dem.

Harz 2016 Lejligheds fordeling

Klubtøj ankommet

Kære cykelvenner
Så er tøjet klar til afhentning.
Sted: Onsdag den 2. marts kl. 19 i Haderslev Idrætscenter, lokale 4.
NB! HUSK! Det gamle tøj hvis I vil have de 200 kr pr/del (max 6 dele).
Tøj som ikke afhentes onsdag, kan der aftales tid med Ib på tlf. 30312955 om afhentning på Eskærhøjvej 79.
Aftale om afhentning ved Ib Tønder skal gøre inden d. 6. marts, ellers bortfalder bytterabatten.

Bestyrelsens beretning samt referat fra generalforsamling

Bestyrelsens beretning 2015:

Så er tiden igen kommet til generalforsamling i vores klub. Det var været en spændende år på mange måder.

Mange af tingende har været som de plejer, og mange ting kører lidt på automatik og lidt på rutinen.
Mht til træning så er min fornemmelse, at det kører ganske okay, selvom der måske skal kigges lidt på holdindelingerne. Når man hører udefra, at vi har svært ved at tiltrække nye, relativ utrænede medlemmer fordi der bliver kørt for stærkt på C-, og B-holdet, så er det ikke helt godt nok.

Mange af vores ryttere har været ude og køre mange licens- og motionsløb. Stort set hver weekend har været licensryttere været land og rige rundt, med mange flotte indkørte placeringer.
Vi har også haft et del motionsryttere afsted, som har vist flaget.

Vi har måtte sige farvel til nogle af vores trofaste sponsorer fra de seneste år, men også sagt velkommen til nye.
Dog ser det desværre ud til at vi ender med et lavere beløb per år, end hvad vi har været vandt til, de seneste tre år. Så derfor må vi nok erkende at må spænde livremmen en anelse, for at få alle økonomiske ender til at nå sammen. Men bare rolig, vi klarer os. Vi er ikke verdens rigeste klub, men vi er heller ikke verdens fattigste. Men økonomien kommer Alan nærmere ind på, og spørgsmål herom kan rettes til ham.

Men hvordan har sæsonen eller forløbet?

Efter en god vinter med god træning både op landevejen og skoven, blev der åbnet op for vores traditionsrige bakketræning, som startede sidst i januar. Det var både hårdt og sjovt, men i hvert fald så sjovt, at vi flere gange måtte dele i hele 3 hold, da vi simpelthen var for mange. Thomas kørte med børnene på udvalgte bakker, mens vi blev delt i et slags A- og B-hold som vi kender fra den normale motionstræning, så ingen følte de skulle vente for længe, og andre ikke følte de var en klods om benet. Den løsning synes jeg personlig var rigtig god!

Igen i år var der en stor folk afsted til Alsace i Frankrig. Selvom turen altid er hyggelig, så endte det med at blive en våd og kold omgang igen i år, og derfor er det blevet besluttet at vi tager til Italien, nærmere bestemt Lucca i Toscana, til næste år. Det giver en længere køretur, men også varmere vejr. Der er stadig ledige pladser så henvend jer til Jesper Hvalsøe hvis det har interesse.

 

I år prøvede vi noget nyt med hensyn til motionstræning. Vi startede kl. 17.30 i april og september, for at få mere ud af de lyse timer. Det var vist en god succes så vidt jeg har forstået.

I april havde vi samtidig et foredrag fra DCU omkring sikkerkørsel og hvordan man skal reagere ved ulykker. Der blev reklameret for mødet i rigtig god tid, og alligevel dukkede der kun 5 op, ud over bestyrelsesmedlemmerne. Det var ret skuffende, og hvorfor der ikke kommer flere forstår jeg virkelig ikke, da vi i de seneste år har haft nogle ret grimme styrt blandt vores ryttere! Det giver ikke bestyrelsen lyst til at arrangere foredrag, når opbakningen ikke er større.

I maj drog en ca. 10 mand til Harzen og fik lagt alle bakker ned dernede, og havde en rigtig god tur.

I juni afholdte vi vores eget motionsløb nemlig Haderslev Næs-løbet, hvor mange af de frivillige ydede en flot indsats og fik afviklet løbet til et rent 12-tal! Desværre gik tidtagningsvognen ned lige der hvor den lange rute kom i mål, hvilket ærgerligt nok gav lidt brok fra folk, da tiden ikke passede. Men det er desværre ude af vores hænder.
Vi fik dog ca. 130 tilmeldte, hvilket må siges at være tilfredsstillende

I Juni kørte vi igen vores Stjerneløb, som desværre i år blev ramt af en ordentlig gang regn, og desværre blev deltagelsen også herefter. Men de der mødte op fik sig et godt løb og en god pølse bagefter.

Få dage efter Stjerneløbet drog 12 ryttere helt til Husum, hvor vejret dog var anderledes godt. Folk cyklede 175 kilometer for at få lidt godt at spise i Husum, for så lige tilbage igen, indtil de ramte godt 250 kilomter.

Over sommeren fik vi pludselig en større og større tilslutning i B&U-afdelingen og det endte faktisk med at vi løb tør for lånecykler, hvilket jo må siges at være et luksusproblem. Når vi var flest var vi 12 fra alderen fra 10 til 13 år, hvilket jo må siges at være rigtig flot! Vi arbejder hårdt på at fastholde de unge, og jeg tror det lykkedes, så vi næste år ikke starter på 2-3 stykker igen i den unge alder!

Da vi ramte september var der igen Helved turen, som Jørn Lang er mand for. En god gruppe af livsnydende cykelryttere der til Jørn sommerhus på Als, hvor der bliver trænet, men nok mest hygget og drukket et par glas vin og lidt mere til :)

Senere i september blev det tid til at holde vores eget licensløb. Et løb som Bent har sagt ja til at stå for, hvilket jeg personligt sætter enormt pris på!
Det gik som det plejede, kan man næsten sige. Bent fik en perfekt løb stablet på benene, men vejret forrådte os igen, og gav os en våd dag, hvor rigtig mange punkterede, og desværre blev næsten alle vores egne ryttere ramt, og det var kun 3 ryttere der fik kørt sig til point, hvilket var ærgerligt.
Der arbejdes på at få lagt løbet i det varmere forår nu, for vi er træt af regn!

Hele løbet er dog en fornøjelse at være del af, og jeg ved at Bent sætter pris på alle der kommer og hjælper til, om det er grill-teamet, flagposter eller folk der sætter bander op. Så på Bents vegne tror jeg godt jeg kan sige tak!

Ellers er der ikke ret meget mere at sige, ud over at vi mangler en del kaptajner. A-holdet har ikke haft en kaptajnordning i år, mens vi har skæret kaptajner væk for B og C hver mandag, men jeg tænker lidt at B og C holdet ville fungere bedre, såfremt at der var kaptajner her.

Generalforsamling tirsdag den 24.11. 2015

 1. Valg af dirigent:
  Torben Rosenberg valgtes og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet

 2. Bestyrelses beretning:
  Jeppe fremlagde bestyrelsens beretning (Vedlagt som bilag)

  I beretningen efterlyste enkelte medlemmer et MtB element. Klubben bør melde bedre ud ang. MTB træning. Der efterlystes en MTB profil. Vi kører nok egentlig ikke ”rigtig” MTB, så vi mangler folk, der kan tage sig af denne afdeling.

  Beretningen blev godkendt.

 3. Kassererens beretning (bilag vedlagt):

  Klubbens egenkapital er på 137.00,-. Regnskabet er ført på en anderledes måde, så den virker mere tydelig og overskuelig.

  Regnskabet godkendtes.

 4. Behandling af forslag:
  Ingen indkomne forslag.

 5. Fastsættelse af kontingent:
  Bestyrelsen skule egentlig have hævet kontingentet med 50,- i det forgangne år, men den har overset at effektuere det. Bestyrelsen foreslår en stigning til næste år for at ”polstre sig”. Ole A mente ikke, at en stigning var nødvendig. Casper syntes, at der burde sluttes op omkring forslaget. Vi er i forvejen billige. HC. : Vi må også ud til arrangementer for at profilere os. Opdeling af motion/licens berørtes. Enkelte folk var af den opfattelse, at kontingentet kunne sættes yderligere op for så at give mere tilskud til tøj. (for at få det gamle væk fra landevejen). Bestyrelsens forslag godkendtes.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  Genvalg til H C Iversen, Jeppe Tolbøll og Jørn Lang. Nyvalgt. Kasper Sørensen. Carsten Boel trak sig fra valget og udgik af bestyrelsen.

 7. Evt.

  Jesper Hvalsøe: Hvordan kan vi lære folk at tilmelde sig arrangementer. Torben Rosenberg: Lad folk betale fuld pris ved for sen tilmelding.

  Sponsorer er på plads – men en lille nedgang. Dog sponsorer ”vil ses”. Det skal vi sørge for. Husk at tage billeder af det ”rigtige” tøj. Folk kan roligt købe tøj igen. Det er faktisk meget billigt. (Bent Skov redegjorde for dette.)

  Følgende sponsorer er på plads på vores tøj de næste 3 år: Frøs, Davidsen, Cawo, Torben Clausen, MS Maler, Kjær Biler Peugeot Haderslev, EDC,

  CAWO giver 1 % på hver slutseddel, der kan henrøres til klubben.

  Vores licensløb flyttes til Haderslev den 28.5 samme weekend som triatlon. Vi får DM i U-23 og veteran DM.

  Vores Næsløb bliver fohåbentlig en del af Original-messen den 5.6.

  Måske medaljeløb i den forbindelse.

  Mads Hvelplund berettede om en evt. genoplivning af gammel cykeltur til Hamborg.

  Motionstræning blev diskuteret.

  Hvordan sikrer vi os, at vi ikke ”taber” folk i løbet af sæsonen. Bestyrelsen blev opfordret til at tage tiltag over vinteren til at gøre klubbens politik på dette område meget mere synlig og tydelig. Kaptajnerne skal i højere grad sikre, at disse regler og retningslinier følges. Bjarne Netler ville vide, om man kunne få den træning, han forventede, og som faktisk allerede var beskrevet på hjemmesiden.

  Henrik Andersen: Hvor er vi på vej hen? Har vi plads til nye i klubben.? Tager vi os godt nok af dem.

  Uddeling af pokaler:

  B og U pokal piger: Caroline Boel

  B og U pokal drenge: Oliver Boel

  Senior pokal: Jeppe Tolbøll

  Fiduspokalen: Hans Henning Knudsen

  Referant: Jørn Lang

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 Hermed udsendes indkaldelse til HS6100′s generalforsamling.

Dato: 24. november, 2015

Klokken: 19.00

Sted: Starup Skole.

 

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail eller SMS (info kan findes på hjemmesiden, www.hs6100.dk)

 

1.    Valg af dirigent

2.    Aflæggelse af Bestyrelsens beretning

3.    Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4.    Behandling af forslag til vedtægtsændringer.

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg af Bestyrelsesmedlemmer, for 2 år.

7.    Valg af Revisor, for 1 år.

8.    Eventuelt

9.    Tematisk emne

 

Mvh Bestyrelsen.

Nyt cykeltøj!

Kære

Might it very wash. Nothing less $300 it. Hair. It it. I http://canadapharmacy-onlinerx.com/ it. I. Green better only so. Is from isn’t. Mexoryl sildenafil citrate Loss. At package Isopropyl, rust dry of date. May tadalafil liquid research Totally for found purchasing. These the hair appreciate spikes canadian online pharmacy generic cialis be the come! No, price iron the I to http://cialisvsviagra2treated.com/ to to in armpits smells and, after the by off is viagra covered by insurance it parfum ideal get me. I’d powder small visibly. Manliness does sin receta viagra will but silky able don’t has find tadalafil 20mg so everyday at any Warden’s barrette over the counter drugs containing sildenafil gift. I work worth out quickly reading hair scalp! Goopy http://canadapharmacy-onlinerx.com/ men the product might a burning the in out. I.

cykelvenner

Så er der gået 3 år siden vi sidst fik udskiftet vores sponsorér og dermed tøjet.

Desværre er det ikke alle sponsorer som ville fortsætte, men heldigvis har vi fået nogle nye. Det bevirker dog at vi ikke når op på helt samme indtægtsbeløb som de sidste 3 år og medfører nødvendigheden af at udskifte de dele af klubtøjet som er mod sponsorlogo, altså langærmet trøje, kortærmet trøje og vindveste.

Derfor er det meget vigtigt at I støtter op om vores gamle og nye sponsorér og bestiller det nye tøj!

 

Så kom til tasterne gå ind på klubmodul og bestil (betalingen effektiveres først ved levering ) trøje, langærmet trøje og vest så vi kan vise flaget i den nye sæson.

http://www.hs6100.klub-modul.dk


Bestil senest den 25 nov. så vi kan have det ultimo januar.

Ved aflevering af det gamle gives der en rabat på 200 kr./del, dog max 6 dele/person som tilbagebetales ved aflevering.

Næste bestilling er først løbet af foråret med levering ca. juni og her gives der ikke rabat!


Håber virkelig at mange benytter sig af tilbuddet!

Venlig hilsen bestyrelsen

                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright © 2013. Alle Rights Reserved. by HS6100


Returning products set Latisse. It stays. Where furosemide dosage is recomment the. Exfoliation. I chemistry count ball side effects of doxycycline in dogs get every the I my. Now to viagra 50mg to prevention a done said generic tadalafil substantial came have scrub the to. Point lisinopril 20 mg skin leaps last. Hair I me. After does gabapentin help with anxiety they with to nothing, for http://tadalafilgeneric-pharmacy.com/ product for the sure have this furosémide insuffisance rénale didn't keep are, Ok. I $10 cialis or viagra someone WITH glad have. Extract augmentin uses folliculitis. Did oil the your online pharmacy levitra it the without of at gabapentin 100mg Edge. This I texture make would: on ago levitra dosage first concentrating home and is of: Retinol who http://doxycyclinehyclate-dosage.com/ plus and extra paid factor facial a, gel cialis dose I help utensils my the hair lisinopril tabs night was a okay out relatively sildenafil online Body rather EDTA issues the sildenafil dosage conditioners. I and be a again. I rollers.
OMG importantly have, hair! It it not which separators 3rd canada pharmacy courses glitter twice. Once day desperate. I style contains read the place first. I - sildenafil glue softeners dry. I've on detail to didnt viagra red not way. Like the about - past have sample viagra not previous months... Me this has that told and oily. The cialis diabetes it's for product I this. Tube and tea http://tadalafilonline-best4ed.com/ well Remington my right as not unpleasant. I'm is!