Nyt fra motion

OPSTART:
Der er opstart med motionstræning d. 3. Marts. Det er som altid fra Starup Skole, kl. 10.00. Turen bliver en socialtur på 1,5 til 2 timer, hvorefter vi vender tilbage til Starup hvor der vil være en skål suppe og lidt kaffe/te til alle deltagerne.
Meld gerne til op turen her, så vi har en ide om hvor mange der kommer mht til bestilling af supper her:
https://www.facebook.com/events/2472750356283588/

Der bliver meldt ud senest 1. Marts om hvis vi IKKE kører pga. vejret.


NYE RETNINGSLINIER TIL MOTIONSTRÆNING
Vores ture mandag, onsdag og lørdag bliver som udgangspunkt ikke længere end 60 km, eller 2 til 2,5 time. Det gør vi, da vi oplever en tendens til at vores ture bliver meget forskellige alt efter hvem der er kaptajner, og folk ganske enkelt dropper fællestræningen, da de ikke ved om de skal på en 2 timers tur eller en 3,5 timers tur. Der vil hver 1. Lørdag i måneden blive kørt ”Lang Lørdag” – mere herom senere.

Der vil som udgangspunkt være et par frie løb, så folk kan få cyklet hornene af dig. Man kan også give den gas på bakkerne, men husk opsamling på topperne! J

Vi dropper vores A-, B- og C-hold, og laver i stedet hold efter hvem der møder op. Er man superstærk må man tage flere føringer, men vigtig er det, at alle får en god tur, og det er det sociale vi vægter højere end snitfart.

Husk at pakke nye medlemmer ind, så de får lyst til at komme igen! Det er svært at være ny, med det tempo nogle af vores ryttere kan sætte.


TILSKUD TIL CYKELLØB:
Der er valgt at give tilskud til Brundtland-løbet, Haderslev Næs Motionsløb, Ravneløbet og Sønderjylland Rundt. Mere info herom senere.

 

HARZEN:
Vi ønsker at få mange med til Harzen i år. Det bliver en socialtur, hvor der skal være plads til alle, lige fra den der træner 10 timer om ugen, til den er træner 4. Vi regner med at finde ophold i Braunlage. Tidspunktet som der arbejdes hen imod er 7. Til 10. Juni

Pris bliver ca. 1500 kr. pr. Person. Mere info kommer også her

 

Mulighed for at købe klubtøj til halv pris

Bestyrelsen har besluttet at klubben ikke længere skal have tøj på lager.

Derfor har du nu mulighed for at købe alt tøj vi har på lager til halv pris. Eneste tøj som ikke kan købes til halv pris er korte bukser og korte bluser.

For at købe tøjet skal du skrive antal og størrelse på det ønskede tøj til Michael Engberg. Adressen er michael.engberg1973@gmail.com.

Herefter vil du få besked om tøjet er på lager eller ej, samt hvor og hvornår du kan hente tøjet.

Dette tøj er på lager:

Kort jersey PRO
Lang jersey
Vinterjakke
Vindvest
Sommerhandsker
Vinterhandsker
Løse ben
Løse arme
Strømper
Bib knickers
Dame buks kort
Bib knickers dame
Lange bukser
Lange bukser med vindstopper
Fantomdragt

Billeder og oprindelig pris kan ses her: http://hs6100.dk/toej/

Referat fra den ordinære generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub

– afholdt den 15. november 2017 på Starup Skole, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

Rene Steenberg Olsen blev på bestyrelsen opfordring valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dernæst gennemgik dirigenten dagsordenen og principper for valgprocedure.

 

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

På vegne af bestyrelsen fremlagde Jeppe Tolbøll bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt referatet som særskilt bilag. Se længere nede.

Beslutning: Bestyrelsens beretning taget til efterretning.

 

3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Klubbens kasserer Allan Fyrstenberg Thomsen gennemgik det reviderede og underskrevne årsregnskab, der er vedlagt referatet som særskilt bilag, se længere nede.

Bemærkning til regnskabet: Der er en forholdsvis stor egenkapital. Dette udspringer af et ønske om fremadrettet at have en fornuftig likviditet til tøjindkøb, så klubben ikke som tilfældet var sidst, må optage lån.

Beslutning: Årsregnskabet blev godkendt.

 

4) Behandling af indkomne forslag

Beslutning: Punktet udgår, da der ikke er indkommet forslag til behandling.

 

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent (450,- kr.) i 2018

Beslutning: Vedtaget

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

 

På valg fra den siddende bestyrelse er:

 • Hans Christian Iversen – modtager ikke genvalg
 • Jeppe Tolbøll – modtager genvalg
 • Jørn Lang – modtager ikke genvalg
 • Kasper Sørensen – modtager ikke genvalg

 

Der var følgende kandidater til bestyrelsen:

 • Michael Kohberg
 • Flemming Vest
 • John Bramsen
 • Christian Kynde
 • Jeppe Tolbøll

Kandidaterne fik lejlighed til inden valghandlingen kort at fortælle forsamlingen om de mærkesager, de vil arbejde for i et bestyrelsesarbejde. Valghandlingen foregik skriftligt.

Valgt til bestyrelsen for 2 år blev:

 • Flemming Vest
 • John Bramsen
 • Christian Kynde
 • Jeppe Tolbøll

(Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde)

 

7) Valg af revisor for 1 år.

På valg er Brian Hansen, der ønskede at stille op igen

Beslutning: Brian Hansen blev genvalgt

 

8) Eventuelt

 • Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen.
 • Tildeling af pokaler: Pointpokal: Christian Wilkens (senior) og Jonas Larsen (B&U); Fidus vandrepokal: Jørgen Søndergaard

 

Dirigenten kunne derefter takke for god ro og orden og erklære generalforsamlingen for afsluttet. Generalforsamlingen sluttede kl. 19.47. Der deltog 24 stemmeberettiget i generalforsamlingen.

9) Fri snak/Emne snak (uden for referat)

Referat: Thor Lange

 

Bestyrelsens beretning 2017:

 

Endnu en sæson går på hæld, og det er nu tid til at lave et kort tilbageblik over de succeser og udfordringer vi har haft i klubben.

Vi startede sæsonen ud med den obligatoriske bakketræning, som i år var ret velbesøgt, da vinteren var forholdsvis mild.

I marts startede vi op med træningen fra Starup Skole om lørdagen, før en 15 mand, plus det løse, drog til Frankrig for at køre i Alsace. Desværre var der ikke så mange med som der plejede, men vi fik kørt i 2 hold dernede, og da vi for engangsskyld ikke havde regnvejr, gav det en rigtig fin tur.

Herefter tog sæsonen virkelig godt fat og motionstræningen kørte stabilt 3 gange i ugen, men vi oplevede desværre, at der flere gange var problemer med inddelingen af hold, på trods af at vi prøvede at råbe folk op i skolegården. Som konsekvens heraf vil vi arbejde hen mod at vi laver 2 hold i fremtiden, uanset hvem der møder op.

Samtidig blev der genindført ”Lang Lørdag”, men vi var nok ikke gode nok i bestyrelsen til at få det reklameret ud, da Facebook nok ikke altid er den bedste løsning for at kommunikere det ud, har vi erkendt. Dog skal vi huske på, at hvis ”Lang Lørdag” skal have en eksistensberettigelse, så skal vi måske overveje om vi skal køre mindre kilometer til den normale motionstræning, da flere lørdage faktisk var tættere på 100 km end 60 km.

I maj var der også en fast skare der drog til Harzen og så vidt jeg ved, var den tur nøjagtig som den plejer, både hvad der angår cykelture, og alkohol.

Vi havde så herefter vores Haderslev Næs-motionsløb, som i år skuffede med blot 80 deltagere, inklusiv egne medlemmer. Min analyse på dette, var den katastrofale måde DCUs tidtagning behandlede os på, ved at flytte os fra den ene tilmeldingsplatform til en anden uden at give os besked indtil 2 uger før løbet. Det skal vi have rettet op til næste år, før det giver mening at blive ved med at bruge så mange timer på at forberede løbet.

Vi har selvfølgelig også afholdt flere af vores normale arrangementer som Stjerneløbet og Jørn Langs Helved-tur, og vores årlige licensløb, som sædvandligt blev rost af kommisærerne fra DCU. Sådan et arrangement kunne slet ikke lykkedes uden hjælp fra jer frivillige, så kæmpe skulderklap til jer og jeres sidemand. Sidst men ikke mindst sluttede vi sæsonen af med afslutningsenkeltstarten, men her var der ikke den helt store opbakning. Og det samme galt egentlig julefrokosten her i fredags.

Nu skal det selvfølgelig ikke lyde som om at alt er negativt, for der var jo stor tilslutning til fx Jørgen Søndetgaards Rømø-tur, samt turen til Krusmølle, som var en af de lange lørdage! Og netop sådanne ture synes vi i bestyrelsen jo, er rigtig fede, da det jo rigtig viser vores klub flot frem!

Faktisk snakkede vi i bestyrelsen om, at vi ikke følte at opbakningen til vores arrangementer var så stor som tidligere. Og vi er faktisk lidt forvirret over hvorfor? Er vi for dårlige til at melde det ud, eller har vi blot for mange arrangementer, så vi lidt metaforisk fordeler vores smør på et for stort brød, og derved udtynder det? Det synes jeg måske vi skal snakke om, når vi er færdige med generalforsamlingen og har vores emne/frie snak.

Sidst men ikke mindst har vores licensryttere i år haft ganske gode resultater. Lige pt. har vi 4 ryttere i landets anden bedste række, og så sendt som for en måned siden kom Jonas Larsen ind i U17-landsholdstruppen.
Tak for i år!

 

Regnkab:

Indkaldelse til generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub

Hermed indkaldelse til generalforsamling. Da vi har 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer som er på valg, så ser vi gerne, at folk allerede gør sig tanker om at eventuel bestyrelsesarbejde er noget for jer! 🙂

Vi modtager gerne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Formanden (jtolboll@gmail.com) i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

 

GENERALFORSAMLING

Haderslev Starup CK
15. november, 2017, 19.00.
Starup Skole

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4) Behandling af forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

7) Valg af revisor for 1 år.

8) Eventuelt

9) Fri snak/Emne snak

Invitation til Julefrokost 2017

Hej alle.
Bestyrelsen har i år valgt at der skal arrangeres julefrokost for klubbens medlemmer.

STED: STARUP HALLENS KANTINE
DATO: 10. NOVEMBER
TID: 18.00
PRIS: 100 kr.

Da klubben i år ikke har ydet tilskud til nogle løb, vælges der at der blot skal være en egenbetaling på 100 kr. for maden, som vi har bestilt udefra. Drikkelse købes i Hallens kantine, som hvert medlem selv betaler.

TILMELDING TIL: Michael Engbjerg på mail: michael.engberg1973@gmail.com
BETALING TIL: Michael Engberg på Mobilepay – 41 93 97 35
SENEST TILMELDING: SØNDAG D. 22. OKTOBER

Vi håber at se rigtig mange, til en hyggelig dag!

Resultater fra weekenden d. 26 og 27. august og 2. og 3. september

Sidste uge glemte vi at opdatere om resultater fra bl.a. DM for B&U og andre løb, så derfor kommer her en dobbelt løbsrapport.

AF JEPPE TOLBØLL / Foto: CyclingPhoto.dk, Jørgen Christian Lyhne, og Privat fotos

Lørdag d. 26. august

I Ringsted, på Sjælland, blev der kørt Danmarksmesterskaberne for B&U, og her var Jonas Larsen taget afsted for at køre enkeltstart i U15. Jonas har i den seneste tid vist god form, med en sejr på netop enkeltstart kun få uger tilbage. Desværre var Jonas blevet syg op til DM, men formåede alligevel at hive en 14. plads hjem blandt de 81. startende ryttere.

 

Søndag d. 27. august

Igen var Jonas i aktion, denne gang til linieløbet. Desværre var sygdommen stadigvæk med til at præge Jonas, og derfor udgik han af løbet.

I Jylland blev der kørt cykelløb i Vejle, på en kuperet rute.

I B-klassen var både Jeppe Tolbøll og Michael Damm til start til deres 118 km. Begge ryttere udgik desværre, da Jeppe styrtede efter blot 15 kilometer, mens Michael Damm udgik før sidste omgang.

I C-klassen, som skulle køre 98 kilometer, var Christian Wilkens til start, og med sublim kørsel, slap han og en Vejle-rytter væk på sidste omgang. Christian havde været meget aktiv hele dagen, og i finalen var der desværre ingen kræfter til at køre med om sejren, men 2. pladsen i løbet var nok til at udløse oprykning til B-klassen!

 

Lørdag d. 2. september

Lørdag var der cykelløb i Give.

Jonas Larsen var kommet sig over sygdom og var klar til U15’s 40 kilometer-cykelløb. Desværre endte løbet i en massespurt, om ikke er Jonas’ livret, og derfor måtte han tage til takke med en 22. plads ud af de 30 gennemførende.

I B-klassen fik Christian Wilkens debut i B-klassen der skulle køre 109 km. Her blev det til en 17. plads, men Christian var dog med hjemme og kæmpe om pointene.

 

Søndag d. 3. september

Her var der løb i Hedensted.

I U15 – der kørte 43 km – fik Jonas Larsen tilkæmpet sig point da han blev 10’er på en hård rute.

I B var der hele 3 mand til start fra Haderslev på de 100 km. Det var Christian Wilkens, Michael Damm og Jeppe Tolbøll. Allerede efter 2. omgang slap 5 mand væk, hvor Christian og Jeppe sad. Begge havde dog ikke dagen, og med blot 8 kilometer af dagens løb måtte begge sige farvel til udbruddet og se sig opslugt af feltet. Michael Damm røg desværre på sygehus med en skulder der var gået af led!

Nyt træningssted i september om mandagen!

Hej alle.

Bestyrelsen har besluttet at prøve med nye træningsstartsted om mandagen i hele september.

Hele september starter træningen som mange ved allerede kl. 17.30.

MEN om mandagen vil træningen blive kørt med start fra Hertug Hans Plads (ved møntvaskeriet).

Onsdag og lørdag vil stadig starte fra Starup Skolegård.

Grunden til at vi flytter træningen til Hertug Hans Plads er at vi derved kan øge vores synlighed i byen, og derved øge folks interesse i cykelklubben.

Vi ses på landevejen!

La Marmotte 2018?

La Marmotte 2018?

 

Meld gerne tilbage til jtolboll@gmail.com om du kommer til mødet, så jeg ved hvor stort lokale vi skal bestille?

—————–

Nielsjørn Gotthardsen og jeg (Jeppe Tolbøll) har snakket lidt om en klubtur til La Marmotte 2018. Vi vil derfor gerne inviteret til infomøde 18. oktober i Haderslev Idrætscenter, kl. 19.00 omkring løbet, og til debat om hvordan folk ønsker det skal foregå – og hvem er overhovedet har interesse i løbet?

Når man skal til Frankrig er der mange muligheder mht. at rejse derned, hvor man enten kan køre selv, eller tage flyver.

Selve La Marmotte-løbet køres søndag d. 8. Juli, og planen er at vi skal være dernede fra mandag d. 2. Juli til mandag 9. Juli.

Vi skal bl.a. drøfte om vi vil bruge et professionel rejsefirma som fx Ruby Rejser, som derved også stiller 3 depoter til rådighed ude på ruten, hvor man bl.a. kan få lagt poser med eget ekstra tøj, nye slanger, energi osv. Det man ikke bruger tager Ruby med tilbage til hotellet som man så får udleveret om aftenen, efter løbet.

Prisen ved vi pt ikke noget om, men et godt bud er at man skal forvente et sted mellem 3000-6000 kr. – hertil kommer evt startnummer og mad dernede. – Alt efter hvilken løsning vi vælger!

 

Hvad er La Marmotte?

La Marmotte er et af verdens største éndags motionscykelløb.

Løbet køres i Sydfrankrig i juli måned – i 2018 er det søndag d. 8. juli. Selve løbet er med sine 174 km ikke voldsomt langt, men de 5000 højdemeter kan med garanti mærkes i benene på selv de allerbedste.

Den traditionelle rute er på 174 km og med 5000 højdemeter. De 21 serpentiner-sving op til toppen af Alpe d’Huez sætter punktum for ruten. Nedkørslen fra Col du Glandon er neutraliseret for at minimere risikoen for ulykker på denne farlige nedkørsel.

Man starter med Col du Glandon efter ca. 15 kilometer, og den er ca. 20 kilometer op af. Dernæst kører man ned af igen, på den neutraliserede nedkørsel, og herfra er der ret fladt indtil man rammer Col du Telegrafe efter 80 kilometer. Den er ca. 10 kilometer op, før en kort nedkørsel. Herfra kommer mægtige Col du Galibier, som får en op over 2000 meters højde og er 18 kilometer op, hvor den de sidste 5 kilometer stiger ret meget. Til sidst rammer man legendariske Alpe d’huez der er 12 kilometer op.

 

Hvad form skal man være i?

For at gennemføre La Marmotte skal man kunne køre et B-hold som vi kender i HS6100, og naturligvis have en okay solid grundform. Træner man 3 gange eller mere i ugen, så er man rigtig godt på vej. I og med at løbet køres i sommeren, er det ikke død og pine nødvendigt at køre en voldsom vintertræning, da man sagtens kan køre sig i La Marmotte form fra marts/april, såfremt at man er nogenlunde vedholdende.

Resultater fra uge 31 og 32

Efter en længere periode uden cykelløb startede de så småt op igen med både licens- og motionsløb. Haderslev Starup CK havde ryttere med flere steder som lavede flotte resultater.

FOTO: Private billeder & VIGGO HJORT KOHBERG

 

Søndag d. 6. august

Carsten Hjort og Jeppe Tolbøll var taget til motionsløbet Alssund-Løbet ved Sønderborg. Efter 130 kilometer kunne Jeppe krydse stregen som nummer 2, efter at have skabt 2-mandsudbrud med 35 kilometer igen. Carsten Hjort som længe sad med i den bedste del af feltet måtte sande at kræfterne slap op til sidst, men hentede en godkendt og flot 15. plads

 

Tirsdag d. 8. august

Der blev kørt gadeløb i Agerskov i et løb som vokser sig større og større hvert eneste år, og prestigen i løbet derved også stiger! Der var både mulighed for en blandet motionsklasse og en blandet licensklasse, hvor der mødte flere ryttere op som vi måske ser til PostNord Danmark Rundt i år.

Hos motionisterne missede Michael Vestergaard desværre det afgørende udbrud da 5 mand rev sig fri tidligt i løbet. Michael var dog den stærkeste af de tilbageværende, og kunne derfor, på løbet sidste omgang, rykkede fra sin gruppe på 6-7 mand og køre ind som sikker 6’er.

Hos licens var Michael Damm og Jeppe Tolbøll til start. Efter et hæsblæsende løb hvor halvdelen af feltet røg af, sad der godt og vel 15 mand tilbage til spurten. Her blev Jeppe nummer 6 og Michael nummer 7, kun overgået af ryttere fra den absolutte danske elite!

 

Lørdag d. 12. august

Jonas Larsen, som kører U15, var draget over Storebælt og til Holbæk for at køre sin efterhånden favoritdisciplin, nemlig enkeltstart. Og Jonas fik fuld valuta for sin indsats da han efter 10 hårde kilometer kunne konstatere at han var den hurtigste og dermed hentede sin 2. sejr i U15 i år. Om få uger er der Danmarksmesterskaber for Børn og Unge, og Jonas’ form er vist helt præcis hvor den skal være! Stort tillykke!

 

Søndag d. 13. august

Her var der gadeløb i Esbjerg på en forholdsvis kuperet rute, i løbet Rundt om Vandtårnet.

Hos U15 var Jonas Larsen til start og han sluttede som 12, men i samme tid som vinderen.

I den blandede klasse mellem D-C-Motion-H50, sluttede Christian Wilkens som nummer 7, da 8 mand skulle spurte om sejren.

I den blandede klasse mellem B-U19-H40, skulle 5 mand køre om 2. pladsen efter en enlig rytter var kørt væk fra start. Heriblandt sad Jeppe Tolbøll, der manglede 15 meter fra at tage en overraskende 2. plads, men måtte tage til takke med 3. pladsen! Michael Damm kom ind som nummer 23 i et felt der endte med at være total splittet.

KAPTAJNSMØDE!

I bestyrelsen besluttede vi, at den næste kaptajnskalender så vidt muligt helst skulle laves sammen med kaptajnerne.

Derfor forsøger vi at indkalde til kaptajnsmøde tirsdag den 8.august. kl 19.00 på Starup Skole.

Vi håber, at så mange som muligt møder op, så vi kan få en god kalender ud af det og en generel snak om efterårstræningen.

Vi håber, at der findes et par kaptajner, som vil lave turene de 2 træningsaftener før den 8.

Der er ingen krav om minimumsvagter, men hvis du ønsker at vide mere om rollen som kaptajn, kontakt her Jørn Lang. Også om I har lyst til at møde op på tirsdag.

Vi er alle sammen HS6100, så kom og hjælp Jørn med at få en god kaptajnskalender op og stå