Hent dagsorden til generalforsamlingen den 14. november 2023

Dagsorden til den ordinære generalforsamling i næste uge er på plads og kan hentes her:

Af hensyn til forplejning, vil vi gerne have at du tilmelder dig. Det gør du i vores facebook gruppe

Vel mødt

bestyrelsen