DET SKER I 2021

Januar:

 •  

Februar:

 •  

Marts:

 • Sæsonstart

April:

 • 08. april opstart af KUN FOR KVINDER
 • 12. april opstart af TEAM SINNE GAZ

Maj:

 • 1. maj LANG LØRDAG
 • 29. maj Tørskin (kl. 08.30 fra Søsportcentret  -se Facebook)

Juni:

 • 5. juni LANG LØRDAG (130 km frokost i Augustenborg – se Facebook)
 • 16. juni STJERNELØB (tilmelding via Facebook)
 • 26. juni RØMØ-TOUR

Juli:

 • 3. juli SOMMERSAFSLUTNING
 • 31. juli “kort lørdag”

August:

 •  

September:

 • 4. september lang lørdag
 • 16-19. september Klubtur til Harzen

Oktober:

 • 1. oktober “Cykel og Sild”

November:

 • 23. november ordinær generalforsamling, Starup Skole kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den . 15 november 2021.