Formand:
Jeppe Tolbøll
jtolboll@gmail.com – 51 75 99 22

Kasserer:
Alan Fyrstenberg Thomsen
alt@fyrstenberg.dk – 30 26 34 19

Næstformand:
Jørn Lang
joern.lang@skolekom.dk – 61 60 92 99 eller 74 52 92 99

Bestyrelsesmedlem:
Nielsjørn Gotthardsen
nielsg64@gmail.com – 27 78 40 04

Bestyrelsesmedlem:
Kasper Sørensen
cykelkasper@gmail.com – 61 60 34 87

Bestyrelsesmedlem:
Hans Christian Iversen
hcipost@gmail.com – 40 28 35 94

Bestyrelsesmedlem:
Michael Engberg
michael.engberg1973@gmail.com – 41 93 97 35