Sommertræning

Fra marts til og med september har vi landevejstræning. Der er mulighed for at køre på to hold.

Træningshold 1 er for de mere rutinerede motionister, hvor der bliver kørt 2-2½ time svarende til godt 60 km. mens Træningshold 2 kører kortere distancer på mellem 30-40 km.

Træningshold 1 – opstart 09. marts 2019

Mandage og onsdage; start 18.00 (17.30 i  april og september).
Lørdage: 10.00.

Mandag køres der fra Hertug Hans Plads, ved møntvaskeriet, og onsdag og lørdag fra Starup Skolegård.

[Aftentræningerne finder sted fra og med 1. april til 25. september 2019]

Træningshold 2 – opstart 23. april 2019

Tirsdage og torsdage; start 18.00.

Tirsdage køres der fra Hertug Hans Plads, ved møntvaskeriet, og torsdage fra Starup Skolegård.

Vintertræning

Fra oktober til marts har vi landevej og MTB træning.

Lørdag: kl. 10.00

Fælles for alle træninger er, at de køres ud fra Hertug Hans Plads (husk skærme).
OBS! Da vejret på denne årstid ikke altid er cykleegnet, er det en god idé at følge med inde på klubbens facebookgruppe, om træningen i vinterhalvåret finder sted.

Bakketræning

Primo januar til primo marts har vi bakketræning i Haderslev. Træningen, der forventes at tage mellem 1 og 1 1/2 time, er en super god måde at få pulsen op og grundformen på plads inden sæsonstart.

Onsdage: kl. 17.00

Mandage: kl. 17.00 (fra og med uge 8)

Fælles for alle træninger er, at de køres ud fra Hertug Hans Plads (husk skærme, lygter og at tjekke bremser).

OBS! Da vejret på denne årstid ikke altid er cykelegnet, er det en god idé at følge med inde på klubbens facebookgruppe, om træningen i vinterhalvåret finder sted.

Hvis du vil træne mere

Udover de fastlagte træninger kan der aftales frit på vores Facebookgruppe “HS6100