Træningstider 2020

Tidspunktet for lørdagstræningen bliver fra og med den 14. marts 2020 rykket frem, så træningen starter kl. 09.30. Der bliver kørt i to hold, hvoraf det ene kører ca. 2 timer og det andet kører ca. 3 timer.

De øvrige træningstidspunkter forbliver uændret; det samme gælder startsteder, der forsat vil være henholdsvis Starup Skole og Hertug Hans Pladsen.

Det er bestyrelsens konklusion efter de drøftelser, der var på visionsmødet i januar, omkring træningstider og indhold.

Kaptajnsordningen prioriteres forsat højt, så der er behov for at flere byder sig til som kaptajn.

Tirsdags/torsdags holdet bliver videreført i 2020 og der kommer sågar et nyt træningstilbud fra april for de, som ønsker en hårdere og mere målrettet træning.

Læs mere om træningstider her…

Sæsonstart 14. marts

UDSÆTTES PÅ GRUND AF CORONA- EPIDEMI