TEAM SINNE GAZ

Fra den mandag 12. april 2021 – derefter hver mandag – kører TEAM SINNE GAZ fra Søsportscenteret.

Hvis du vil kører med Team Sinne Gaz, skal du forvente at sidde i sadlen i omkring to timer. Det er den tid det cirka tager at køre holdets træningsdistance på ca. 50 km.

Der køres på landevejsracere, men du behøver ikke – som holdnavnet antyder – en aerodynamisk racercykel med højprofilfælge for at være med her.

På TEAM SINNE GAZ kan du forvente god motion og godt fællesskab. Der vil være en kaptajn på holdet, der planlægger en rute og måske lidt til ganen i klubhuset, når man kommer hjem, hvis stemningen er til det.

Vær med når vi gir den “sinne gaz” fra den 12. april.

Landevejssæsonen starter på lørdag

Lørdag den 8. marts 2021 starter landevejssæsonen i HS6100. Det gør vi, som vi plejer, og så alligevel ikke helt.

Forsamlingsforbuddet gør, at vi i år ikke har mulighed for møde over en kop kaffe inden eller den varme suppe efter træningen. Så den må vi have til gode.

Til gengæld kan vi glæde os over, at vi i år kan køre i vores normale ”holdopstilling”.

Starten går kl. 09.30 fra Søsportscenteret. Der vil være to hold. Det ene kører ca. 40 km. mens det andet kører ca. 70 km.

Som altid, når vi starter op, er der dem, der har siddet på cyklen hele vinteren, og dem, der ikke har kørt én meter siden september. Det bliver der selvfølgelig taget højde for.

vi ses

Bestyrelsen

Søsportscenter nyt startsted

Fra og med lørdag den 6. marts bliver startstederne ændret. Lørdags- og mandagstræningerne vil fremover have start fra Haderslev Søsportscenter(Damstien 28), mens onsdagstræningen vil have start fra Starup.

Ændringen sker, da klubben fra sæsonstart har fået adresse i Haderslev Søsportcenter, med adgang til husets lokaler og faciliteter.

Det skal selvfølgelig markeres, når forsamlingsforbuddet igen tillader os at samles indendøre.

Landevejssæsonen starter lørdag den 6. marts, og vi kører hver lørdag kl. 09.30 fra Søsportscenteret.

Aftentræningen starter mandag den 5. april 2021

Coronatilpasset aktiviteter

Selvom klublivet i HS6100 er påvirket af COVID-19, holder vi fortsat fast i klubbens vintertræningen – dog med reduceret holdstørrelse.

I HS6100 har vi valgt at gennemføre træning i det omfang retningslinjer og forsamlingsforbud tillader. Selvom det betyder, at der kun må køre i hold af fem personer, så bliver der kørt såvel på MTB/gravelbike og racercykel (når vejret tillader det).

Træningen er krumtappen i vores forening. Så skulle forsamlingsforbuddet fortsætte ind i marts eller måske helt ind i april, opretholder vi træningen i den form, restriktionerne giver mulighed for. Fx. med reduceret holdstørrelse.

Hvad angår klubaktiviteter, som markeringen af sommer-sæson-start, stjerneløb, klubture med mere, må tiden vise hvad og hvornår, vi kan mødes til disse utrolig hyggelige aktiviteter.

Indtil da, gælder det om at få det bedste ud af det, og se på de muligheder vi dog har for at cykle sammen her i HS6100.

Vintertræning

fra oktober til marts har vi landevejs-og MTB/gravelbiketræning træning hver lørdag kl. 09.30.

Fælles for alle træninger er, at de køres ud fra Hertug Hans Plads (husk skærme).
OBS! Da vejret på denne årstid ikke altid er cykelegnet, er det en god idé at følge med inde på klubbens facebookgruppe, om træningen i vinterhalvåret finder sted.

Hvis du vil træne mere

Udover de fastlagte træninger kan der aftales frit på vores Facebookgruppe “HS6100

På grund af forsamlingsforbuddet i forbindelse med COVID-19, må der højest køres i hold á 5 personer

Generalforsamling udsat

På grund af de nye COVID 19- regler omkring forsamlinger, har klubben valgt at udsætte sin generalforsamling, som skulle have fundet sted onsdag den 18. november 2020, til ubestemt tid.

Så snart forsamlingsforbuddet igen gør det muligt at afholde generalforsamling, bliver der udsendt en ny dato.

Vi håber på forståelse

Bestyrelsen

Tilmeld dig klubtræning på facebook.

Klubtræningerne er oprette som begivenheder på facebook frem til den 8 juni 2020, hvor vi håber på mere “normale” tilstande igen.

Du finder træningsholdene på klubbens facebookgruppe HS6100, som du kan blive medlem af, hvis du ikke er det.

Da der er et begrænset antal pladser, skal der lyde en bøn til at man udviser klubsind, så alle får mulighed for at komme ud at køre i løbet af ugen og at man kun booker sig ind når man er 100% sikker på at man kommer til træningen.

HUSK AT DU SKAL TRYKKE DELTAGER HVIS DU VIL MED PÅ ET AF HOLDENE
(Interseret/synes godt om er ikke en tilmelding)

Selvom det er træls, må vi ikke være flere end 9+kaptajn på hvert hold. Så en bøn til at man ikke tager chancen og møder op i håb om at man kan køre med. Det er forhåbentlig kun få uger til vi kan åbne mere op.

Sidst men ikke mindst: VÆR OPMÆRKSOM PÅ TRÆNINGS TIDSPUNKTERNE. For at sikre at vi ikke forsamles flere end ti personer, har vi valgt at træningen starter forskudt fx så det første hold om mandagen starter kl. 17.30 og det næste kl. 18.00.

Vi håber at alle bakker op i de næste uger, til vi igen kan mødes i større grupper end vi kan i dag.

Nyt om klubtræning

Sæsonstarten forsat udsat

I lyst af den Corona-krise, vi fortsat befinder os i, er al fællestræning i HS6100 forsat suspenderet, indtil myndighederne tillader det.

I HS6100 passer vi godt på hinanden

bestyrelsen

Træningstider 2020

Tidspunktet for lørdagstræningen bliver fra og med den 14. marts 2020 rykket frem, så træningen starter kl. 09.30. Der bliver kørt i to hold, hvoraf det ene kører ca. 2 timer og det andet kører ca. 3 timer.

De øvrige træningstidspunkter forbliver uændret; det samme gælder startsteder, der forsat vil være henholdsvis Starup Skole og Hertug Hans Pladsen.

Det er bestyrelsens konklusion efter de drøftelser, der var på visionsmødet i januar, omkring træningstider og indhold.

Kaptajnsordningen prioriteres forsat højt, så der er behov for at flere byder sig til som kaptajn.

Tirsdags/torsdags holdet bliver videreført i 2020 og der kommer sågar et nyt træningstilbud fra april for de, som ønsker en hårdere og mere målrettet træning.

Læs mere om træningstider her…