Mulighed for at købe klubtøj til halv pris

Bestyrelsen har besluttet at klubben ikke længere skal have tøj på lager.

Derfor har du nu mulighed for at købe alt tøj vi har på lager til halv pris. Eneste tøj som ikke kan købes til halv pris er korte bukser og korte bluser.

For at købe tøjet skal du skrive antal og størrelse på det ønskede tøj til Michael Engberg. Adressen er michael.engberg1973@gmail.com.

Herefter vil du få besked om tøjet er på lager eller ej, samt hvor og hvornår du kan hente tøjet.

Dette tøj er på lager:

Kort jersey PRO
Lang jersey
Vinterjakke
Vindvest
Sommerhandsker
Vinterhandsker
Løse ben
Løse arme
Strømper
Bib knickers
Dame buks kort
Bib knickers dame
Lange bukser
Lange bukser med vindstopper
Fantomdragt

Billeder og oprindelig pris kan ses her: http://hs6100.dk/toej/

Referat fra den ordinære generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub

– afholdt den 15. november 2017 på Starup Skole, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

Rene Steenberg Olsen blev på bestyrelsen opfordring valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dernæst gennemgik dirigenten dagsordenen og principper for valgprocedure.

 

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

På vegne af bestyrelsen fremlagde Jeppe Tolbøll bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt referatet som særskilt bilag. Se længere nede.

Beslutning: Bestyrelsens beretning taget til efterretning.

 

3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Klubbens kasserer Allan Fyrstenberg Thomsen gennemgik det reviderede og underskrevne årsregnskab, der er vedlagt referatet som særskilt bilag, se længere nede.

Bemærkning til regnskabet: Der er en forholdsvis stor egenkapital. Dette udspringer af et ønske om fremadrettet at have en fornuftig likviditet til tøjindkøb, så klubben ikke som tilfældet var sidst, må optage lån.

Beslutning: Årsregnskabet blev godkendt.

 

4) Behandling af indkomne forslag

Beslutning: Punktet udgår, da der ikke er indkommet forslag til behandling.

 

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent (450,- kr.) i 2018

Beslutning: Vedtaget

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

 

På valg fra den siddende bestyrelse er:

 • Hans Christian Iversen – modtager ikke genvalg
 • Jeppe Tolbøll – modtager genvalg
 • Jørn Lang – modtager ikke genvalg
 • Kasper Sørensen – modtager ikke genvalg

 

Der var følgende kandidater til bestyrelsen:

 • Michael Kohberg
 • Flemming Vest
 • John Bramsen
 • Christian Kynde
 • Jeppe Tolbøll

Kandidaterne fik lejlighed til inden valghandlingen kort at fortælle forsamlingen om de mærkesager, de vil arbejde for i et bestyrelsesarbejde. Valghandlingen foregik skriftligt.

Valgt til bestyrelsen for 2 år blev:

 • Flemming Vest
 • John Bramsen
 • Christian Kynde
 • Jeppe Tolbøll

(Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde)

 

7) Valg af revisor for 1 år.

På valg er Brian Hansen, der ønskede at stille op igen

Beslutning: Brian Hansen blev genvalgt

 

8) Eventuelt

 • Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen.
 • Tildeling af pokaler: Pointpokal: Christian Wilkens (senior) og Jonas Larsen (B&U); Fidus vandrepokal: Jørgen Søndergaard

 

Dirigenten kunne derefter takke for god ro og orden og erklære generalforsamlingen for afsluttet. Generalforsamlingen sluttede kl. 19.47. Der deltog 24 stemmeberettiget i generalforsamlingen.

9) Fri snak/Emne snak (uden for referat)

Referat: Thor Lange

 

Bestyrelsens beretning 2017:

 

Endnu en sæson går på hæld, og det er nu tid til at lave et kort tilbageblik over de succeser og udfordringer vi har haft i klubben.

Vi startede sæsonen ud med den obligatoriske bakketræning, som i år var ret velbesøgt, da vinteren var forholdsvis mild.

I marts startede vi op med træningen fra Starup Skole om lørdagen, før en 15 mand, plus det løse, drog til Frankrig for at køre i Alsace. Desværre var der ikke så mange med som der plejede, men vi fik kørt i 2 hold dernede, og da vi for engangsskyld ikke havde regnvejr, gav det en rigtig fin tur.

Herefter tog sæsonen virkelig godt fat og motionstræningen kørte stabilt 3 gange i ugen, men vi oplevede desværre, at der flere gange var problemer med inddelingen af hold, på trods af at vi prøvede at råbe folk op i skolegården. Som konsekvens heraf vil vi arbejde hen mod at vi laver 2 hold i fremtiden, uanset hvem der møder op.

Samtidig blev der genindført ”Lang Lørdag”, men vi var nok ikke gode nok i bestyrelsen til at få det reklameret ud, da Facebook nok ikke altid er den bedste løsning for at kommunikere det ud, har vi erkendt. Dog skal vi huske på, at hvis ”Lang Lørdag” skal have en eksistensberettigelse, så skal vi måske overveje om vi skal køre mindre kilometer til den normale motionstræning, da flere lørdage faktisk var tættere på 100 km end 60 km.

I maj var der også en fast skare der drog til Harzen og så vidt jeg ved, var den tur nøjagtig som den plejer, både hvad der angår cykelture, og alkohol.

Vi havde så herefter vores Haderslev Næs-motionsløb, som i år skuffede med blot 80 deltagere, inklusiv egne medlemmer. Min analyse på dette, var den katastrofale måde DCUs tidtagning behandlede os på, ved at flytte os fra den ene tilmeldingsplatform til en anden uden at give os besked indtil 2 uger før løbet. Det skal vi have rettet op til næste år, før det giver mening at blive ved med at bruge så mange timer på at forberede løbet.

Vi har selvfølgelig også afholdt flere af vores normale arrangementer som Stjerneløbet og Jørn Langs Helved-tur, og vores årlige licensløb, som sædvandligt blev rost af kommisærerne fra DCU. Sådan et arrangement kunne slet ikke lykkedes uden hjælp fra jer frivillige, så kæmpe skulderklap til jer og jeres sidemand. Sidst men ikke mindst sluttede vi sæsonen af med afslutningsenkeltstarten, men her var der ikke den helt store opbakning. Og det samme galt egentlig julefrokosten her i fredags.

Nu skal det selvfølgelig ikke lyde som om at alt er negativt, for der var jo stor tilslutning til fx Jørgen Søndetgaards Rømø-tur, samt turen til Krusmølle, som var en af de lange lørdage! Og netop sådanne ture synes vi i bestyrelsen jo, er rigtig fede, da det jo rigtig viser vores klub flot frem!

Faktisk snakkede vi i bestyrelsen om, at vi ikke følte at opbakningen til vores arrangementer var så stor som tidligere. Og vi er faktisk lidt forvirret over hvorfor? Er vi for dårlige til at melde det ud, eller har vi blot for mange arrangementer, så vi lidt metaforisk fordeler vores smør på et for stort brød, og derved udtynder det? Det synes jeg måske vi skal snakke om, når vi er færdige med generalforsamlingen og har vores emne/frie snak.

Sidst men ikke mindst har vores licensryttere i år haft ganske gode resultater. Lige pt. har vi 4 ryttere i landets anden bedste række, og så sendt som for en måned siden kom Jonas Larsen ind i U17-landsholdstruppen.
Tak for i år!

 

Regnkab:

Indkaldelse til generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub

Hermed indkaldelse til generalforsamling. Da vi har 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer som er på valg, så ser vi gerne, at folk allerede gør sig tanker om at eventuel bestyrelsesarbejde er noget for jer! 🙂

Vi modtager gerne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Formanden (jtolboll@gmail.com) i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

 

GENERALFORSAMLING

Haderslev Starup CK
15. november, 2017, 19.00.
Starup Skole

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4) Behandling af forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

7) Valg af revisor for 1 år.

8) Eventuelt

9) Fri snak/Emne snak

Invitation til Julefrokost 2017

Hej alle.
Bestyrelsen har i år valgt at der skal arrangeres julefrokost for klubbens medlemmer.

STED: STARUP HALLENS KANTINE
DATO: 10. NOVEMBER
TID: 18.00
PRIS: 100 kr.

Da klubben i år ikke har ydet tilskud til nogle løb, vælges der at der blot skal være en egenbetaling på 100 kr. for maden, som vi har bestilt udefra. Drikkelse købes i Hallens kantine, som hvert medlem selv betaler.

TILMELDING TIL: Michael Engbjerg på mail: michael.engberg1973@gmail.com
BETALING TIL: Michael Engberg på Mobilepay – 41 93 97 35
SENEST TILMELDING: SØNDAG D. 22. OKTOBER

Vi håber at se rigtig mange, til en hyggelig dag!

Nyt træningssted i september om mandagen!

Hej alle.

Bestyrelsen har besluttet at prøve med nye træningsstartsted om mandagen i hele september.

Hele september starter træningen som mange ved allerede kl. 17.30.

MEN om mandagen vil træningen blive kørt med start fra Hertug Hans Plads (ved møntvaskeriet).

Onsdag og lørdag vil stadig starte fra Starup Skolegård.

Grunden til at vi flytter træningen til Hertug Hans Plads er at vi derved kan øge vores synlighed i byen, og derved øge folks interesse i cykelklubben.

Vi ses på landevejen!

KAPTAJNSMØDE!

I bestyrelsen besluttede vi, at den næste kaptajnskalender så vidt muligt helst skulle laves sammen med kaptajnerne.

Derfor forsøger vi at indkalde til kaptajnsmøde tirsdag den 8.august. kl 19.00 på Starup Skole.

Vi håber, at så mange som muligt møder op, så vi kan få en god kalender ud af det og en generel snak om efterårstræningen.

Vi håber, at der findes et par kaptajner, som vil lave turene de 2 træningsaftener før den 8.

Der er ingen krav om minimumsvagter, men hvis du ønsker at vide mere om rollen som kaptajn, kontakt her Jørn Lang. Også om I har lyst til at møde op på tirsdag.

Vi er alle sammen HS6100, så kom og hjælp Jørn med at få en god kaptajnskalender op og stå

Resultater fra pinsen, 3. til 5. juni

I pinsen var HS6100’s licensryttere i aktion i Marcello Bergamo Cup, som er en cup henover pinsen bestående af 3 løb fra lørdag til mandag i henholdsvis Silkeborg, Herning og Hammel.

FOTO: Licenscykling.dk og StonyShots, og Michael Damm Kohberg

 

MOTION:

Haderslev Næs Motionsløb søndag d. 4. juni.

Haderslev Starup CK afholdte vores årlige motionsløb Haderslev Næs Motionsløb, hvor knap 100 motionsryttere kørte på Næsset og alt afhængig af ruten kom helt ned til Aabenraa før turen gik hjem igen.

Resultater kan ses her: http://www.dcu-jf.dk/2017/Motion2017.htm

Billeder kan ses her:
https://www.facebook.com/groups/108895115842437/permalink/1397926136939322/
https://www.facebook.com/groups/108895115842437/permalink/1397993126932623/

LICENS:

Lørdag d. 3. juni – Silkeborg

En hård og kuperet rute i Silkeborg ventede rytterne.

I C-klassen viste Christian Wilkens og Michael Damm Kohberg god form da de, efter, 100 km, blev 7’er og 13’er.

I U15 blev Jonas Larsen nummer 30, i et et stort felt der skulle ind og spurte om det, efter 43 km!

I U13 blev Jens Otto Møller Rauch nummer 24 efter 28 km.

 

Søndag d. 4. juni – Herning

Modsat Silkeborg har Herning en af Danmarks fladeste ruter.

I B-klassen blev Jeppe Tolbøll nummer 10 efter 124 kilometer.

I C-klassen blev Michael Damm Kohberg nummer 3 i feltets massespurt efter 93 km, mens Christian Wilkens blev nummer 29 i samme tid. Michaels 3. plads betød at han fik samlet point nok til at tage den samlede føring i Marcello Bergamo Cuppen inden sidste afdeling.

I U15 blev Jonas Larsen nummer 32 efter 40 kilometer, i feltets spurt.

I U13 blev Jens Otto Møller Rauch nummer 24 efter 24 kilometer.

 

Mandag d. 5. juni – Hammel

Sidste dag af Marcello Cuppen bød på Hammel, og den frygtede bakke Pøt Mølle, som tit har været med i Postdanmark Rundt.

I C-klassen blev Christian Wilkens nummer 4 efter 87 kilometer, mens Michael Damm Kohberg desværre fik defekt kort før starten, og ikke fik cyklen lavet, og derved missede muligheden for at forsvare trøjen! Virkelig ærgerligt for Michael. Som et lille plaster på klubsåret, betød Christians 4. plads, at han rykkede op og tog 3. pladsen, samlet i cuppen.

I U15 blev Jonas Larsen nummer 24, og kun 2 placeringer fra at hente point, da han kom ind med feltet i massespurten, efter 42 kilometer.

I U13 blev Jens Otto Møller Rauch nummer 24 efter 28 kilometer!

Åben hus i Haderslev Starup CK

Velothon Hamburg

Søndag den 20. august køres der cykelløb i Hamborg.

http://www.velothon.com/events/hamburg-cyclassics.aspx#axzz4fCCjk3iY

Jeg vil gerne vide om du har lyst til at køre dette løb.

Når jeg ved hvor mange som har lyst til at køre løbet vil jeg sørge for fælles tilmelding, samt koordinere overnatning fra lørdag til søndag og kørsel.

Prisen for at køre 85,50 Eruo. Ruten er 120 km.

Overnatning kan gøres fra 300 til 600 kr. Afhængig af enkelt- eller dobbeltværelse.

Giv venligst besked inden 5. maj på michael.engberg1973@gmail.com – spørgsmål kan også rettet til mig.

Med venlig hilsen

Michael Engberg.