Husk lige kontingentet

Hvis du endnu ikke har fået betalt kontingent, så er det lige nu, du skal ind på din netbank og få det gjort.

Kontingentet for 2019 er på 450, – kr. ,som du sætter ind på klubbens konto 9737-0003136841 (husk at skrive dit navn)

Husk: Det er først når kontingentet er betalt, at du er fuldgyldigt medlem af HS6100 .

Løbstilskud 2019?

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 18. marts 2019 besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives løbstilskud i 2019.

I stedet ønsker bestyrelsen i højere grad at understøtte klubbens aktiviteter og fællesture.

Beslutningen er taget med afsæt i, at der de senere år ikke  er blevet gjort nævneværdig brug af løbstilskud i forbindelse med motionsløb, men stort set kun i forbindelse med licensløb.