Indlæg af Jeppe

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Generalforsamling Haderslev Starup CK 21. november, 2018, 18.30. Starup Skole   Dagsorden ifølge vedtægterne: *forslag til “4. Behandling af forslag” skal være formanden i hænde senest d. 13. november, 2018 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. […]

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Haderslev- Starup Cykelklub 6100 afholdt den 5. september 2018 på Starup Skole

Der deltog 38 medlemmer i generalforsamlingen Dagsorden:  Valg af dirigent Den afgående bestyrelses orientering Valg af ny bestyrelse (7 medlemmer) Eventuelt    Ad.1 Bestyrelsen foreslog Claus Dall, der blev valgt til dirigent uden modkandidat. Dirigenten konstaterede herefter at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt Ad. 2 På vegne af bestyrelsen redegjorde bestyrelsesformand Jeppe Tolbøll for […]

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Idet bestyrelsen for Haderslev-Starup Cykelklub (HS6100) ikke mener at have den fornødne opbakning blandt klubbens medlemmer, har den samlede bestyrelse besluttet at fratræde samtlige bestyrelsesposter. Klubbens medlemmer indkaldes derfor – jævnfør klubbens vedtægter paragraf 6 stykke 1 – til  ekstraordinær generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub  onsdag den 5. september kl. 18.00 på Starup Skole, med […]

Vedrørende Lang Lørdag og Motionstræningstider

LANG LØRDAG: Årets første “Lang Lørdag” bliver kørt Lørdag d. 5. maj. Turen går til Ribe. Vi søger en kaptajn eller 2 der vil påtage sig opgaven. Vi skal prøve om vi kan ramme Ribe nogenlunde samtidig til et bagerstop i Ribe, som bliver på klubbens regning Når vi rammer Haderslev kan man køre hjem eller være […]

Tilmeldingen til Harzen 2018 er åben!

Så er tilmelding til Harzen 2018 åben. Dato: 31. maj til 3. juni. Afgang torsdag aften og hjemrejse søndag. Vi forventer at alle der tager med er med HELE turen 🙂 Med i prisen 1500 kr. får du: – Kørsel inkl. tur/retur – Morgenmad og aftens mad. – Dobbeltværelser i Braunlage Der er booket til 24 […]

Opstart af motionstræning + yderligere info

Sæsonen står nu for døren, efter en marts som har været rigtig hård ved os vejrmæssigt. MEN nu kan og vil vi ikke udskyde mere, og derfor køres der nu på de smalle dæk igen fra og med på lørdag. TRÆNING: LØRDAG 31. marts: Der køres fra Starup Skolegård kl. 10.00, og en tur på […]

Nyt fra motion

OPSTART: Der er opstart med motionstræning d. 3. Marts. Det er som altid fra Starup Skole, kl. 10.00. Turen bliver en socialtur på 1,5 til 2 timer, hvorefter vi vender tilbage til Starup hvor der vil være en skål suppe og lidt kaffe/te til alle deltagerne. Meld gerne til op turen her, så vi har […]

Mulighed for at købe klubtøj til halv pris

Bestyrelsen har besluttet at klubben ikke længere skal have tøj på lager. Derfor har du nu mulighed for at købe alt tøj vi har på lager til halv pris. Eneste tøj som ikke kan købes til halv pris er korte bukser og korte bluser. For at købe tøjet skal du skrive antal og størrelse på […]

Referat fra den ordinære generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub

– afholdt den 15. november 2017 på Starup Skole, kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent Rene Steenberg Olsen blev på bestyrelsen opfordring valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dernæst gennemgik dirigenten dagsordenen og principper for valgprocedure.   2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning. På vegne af bestyrelsen fremlagde Jeppe Tolbøll bestyrelsens […]

Indkaldelse til generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub

Hermed indkaldelse til generalforsamling. Da vi har 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer som er på valg, så ser vi gerne, at folk allerede gør sig tanker om at eventuel bestyrelsesarbejde er noget for jer! 🙂 Vi modtager gerne forslag. Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Formanden (jtolboll@gmail.com) i hænde senest 8 dage før […]