Generalforsamling 23. november 2021.

HS6100 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. november 2021 kl. 19.00 på Starup Skole

Dagsorden i følge HS6100s vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Behandling af forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal i følge vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Det vil sige senest mandag den 15 november 2021.

Tilmelding:

Klubben er vært med smørrebrød samt øl og vand efter generalforsamlingen. Af hensyn til det praktiske beder vi om, at man tilmelder sig via klubbens facebookgruppe.

Drøftelse efter generalforsamlingen

HS6100 har igennem årene opbygget en solid økonomi. Bestyrelsen ønsker efter generalforsamlingen en drøftelse af og indspark til, hvordan vi bedst anvender midlerne indenfor klubbens formål om at udbrede kendskabet til cykling og give klubbens medlemmer et sundt liv igennem god motion.

Har du en konkret idé eller nogle løse tanker om, hvordan vi kan få pengene ud at arbejde til gavn for klubben, er her muligheden for at bringe det på banen til det kommende bestyrelsesarbejde.

Vel mødt!

Bestyrelsen