Træningstider 2020

Tidspunktet for lørdagstræningen bliver fra og med den 14. marts 2020 rykket frem, så træningen starter kl. 09.30. Der bliver kørt i to hold, hvoraf det ene kører ca. 2 timer og det andet kører ca. 3 timer.

De øvrige træningstidspunkter forbliver uændret; det samme gælder startsteder, der forsat vil være henholdsvis Starup Skole og Hertug Hans Pladsen.

Det er bestyrelsens konklusion efter de drøftelser, der var på visionsmødet i januar, omkring træningstider og indhold.

Kaptajnsordningen prioriteres forsat højt, så der er behov for at flere byder sig til som kaptajn.

Tirsdags/torsdags holdet bliver videreført i 2020 og der kommer sågar et nyt træningstilbud fra april for de, som ønsker en hårdere og mere målrettet træning.

Læs mere om træningstider her…