Vi sætter pejlemærker for HS6100

Lørdag den 25. januar 2020 inviterer vi klubbens medlemmer til visionsmøde på Starup Skole kl. 09.00

Formålet med mødet er, at vi som medlem får lejlighed til at drøfte klubaktiviteter samt få sat nogle pejlemærker for klubbens videre udvikling. Pejlemærkerne vil være retningsgivende for bestyrelsens arbejde i 2020.

Har du gode idéer til sociale tiltag, klubture eller specifikke ønsker til træning – såsom hold, indhold eller tider – er det på visionsmødet den 25. januar 2020, du kan være med til at præge udviklingen af HS6100

HS6100 er vært ved lidt morgenmad. Derfor har vi brug for, at du tilmelder dig via den begivenhed, der er oprettet på Haderslev-Starup CK Facebook side.

Tilmeld dig visionsmødet her…

Velmødt!