Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Idet bestyrelsen for Haderslev-Starup Cykelklub (HS6100) ikke mener at have den fornødne opbakning blandt klubbens medlemmer, har den samlede bestyrelse besluttet at fratræde samtlige bestyrelsesposter.
Klubbens medlemmer indkaldes derfor – jævnfør klubbens vedtægter paragraf 6 stykke 1 – til  ekstraordinær generalforsamling i Haderslev Starup Cykelklub  onsdag den 5. september kl. 18.00 på Starup Skole, med henblik på at få valgt en ny bestyrelse, der kan fungere frem mod den ordinære generalforsamling.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Den afgående bestyrelses orientering
3. Valg af ny bestyrelse (7 personer),
4. Eventuelt.