13. december, 2017, 19.00.
Haderslev Idrætscenter

Dagsorden:
1) Velkomst.
Alan Fyrstenberg ikke til stede.

2) Godkendelse af sidste referat (Generalforsamlingen)
Godkendt.

3) Konstituering af bestyrelsen.
Valg af formand: Jeppe Tolbøll
Valg af næstformand: Nielsjørn Gotthardsen
Valg af kasserer: Alan Fyrstenberg Thomsen

4) Økonomi
Alans gennemgang udgår.

5) Arbejdet fremadrettet i bestyrelsen og i HS6100-generelt, herunder ‘Udvalg’
Licens/B&U-udvalg:
Jeppe Tolbøll og Christian Kynde påtager sig dette.
Hovedopgave består i at få sat en ny B&U-afdeling op og stå, og på sigt flere licensryttere.

Motions-udvalg:
Nielsjørn Gotthardsen, Flemming West, John Bramsen og Michael Engberg påtager sig dette.
Hovedopgaven bliver af få mere struktur på vores motionstræning.

Tøj-udvalg:
Michael Engberg påtager sig denne opgave.
Hovedopgave at få nedbragt hovedlageret, så vi bestiller via webshop.

Team Grill:
John Bramsen påtager sig kontakt til dem.

Sponsor:
Nielsjørn Gotthardsen og John Bramsen.
Hovedopgave bliver at sikre sponsorer til 2019-2021.

6) Tøj-lager
På lager har vi for 109.000 kr. Michael Engberg mener vi skal nedbringe det lager hurtigst, da vi har mange ting der stort set ikke sælger.

Vi skal have nedbragt lageret, da noget af tøjet til 2018 ville være ubrugeligt, da vi skal have nyt tøj der.

Vi sætter udvalgt tøj ned med 50 % fra dags dato (når Michael Engberg har fået lavet udkast)

7) Hvad vil vi i 2018?
Vi ligger i fremtiden alle vores referater fra bestyrelsen ud på hjemmesiden.

Vil skal være mere obs på at få flere til at køre i klubtøjet. Et par forslag var at man SKAL have klubtøj på til fx lang lørdage, diverse klubarrangementer osv. Motionsudvalget kommer med endelig beslutning for dette område. Målet er at pleje sponsorerne.

Vi skal være bedre til at pleje sponsorerne, blandt andet ved at invitere dem til vores forskellige arrangementer.

Påsken-turne bliver ikke til noget i år i klubregi, da det bl.a. falder sammen ud med mange licensløb i påsken, og da turen primært har været lagt ud til licensfolk.

Harzen-turen bliver arrangeret. Nielsjørn Gotthardsen får det overordnede ansvar for at få den på plads med dato og snak med potentielle folk der skal samarbejdes med (kaptajner, biler, osv.).

8) Træning
Bakketræning starter, hvis vejret tillader det, d. 23. Januar, kl. 17.00 – lys og skærme påbudt.

Fra februar starter vi med landevejstræning fra HHP, igen hvis vejret tillader det, lørdag d. 3. Februar, kl. 10.00. Skærme påbudt.

Fra 3. Marts starter vi fra Starup Skole kl. 10.00. Der vil blive serveret suppe og sodavand og kaffe.

9) Sponsorer – hvad gør vi med/for dem i 2018?
Vi prøver at genforhandle med vores nuværende sponsorer. Skæringsdato er 1. juni. Herefter bør vi også begynde at lede efter andre sponsorer. Se også andetsteds omkring vores sponsorarbejde.

10) Haderslev Næs Motionsløb
Vi har valgt Sporti.dk til tage tid i år. Datoen er d. 17. Juni.
Jeppe laver ansøgning hos kommune og politi.

10) Eventuelt
Mobilepay skal på plads. Jeppe sender mails rundt med de data han skal bruge fra bestyrelsen.

11) Næste mødested og dato
Torsdag d. 8. Februar, 19.30. Haderslev Idrætscenter.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 


8. februar, 2018, 19.00.
Haderslev Idrætscenter

Dagsorden:

1) Velkomst
Alle til stede.

2) Godkendelse af sidste referat
Godkendt

3) Økonomi
105.000 i kassebeholdningen.

Sponsorerne er begyndt at betale, men de kommer nok løbende. Vi er 75 betalede medlemmer ud af 112 betalende sidste år. Så en del mangler stadig at betale, eller melde ud om de vil meldes ud af klubben.

4) Træning og udvalg:
Licens/B&U:
Der  er startet på bakketræning. Der køres også lørdag og søndag for det meste.

Motions:
Der er startet på bakketræning. Der køres også lørdag for det meste.

Opstart 3. Marts fra Starup Skolegård. Team Grill er klar med suppe, te og kaffe.

Motionsudvalget skal sætte sig sammen og finde ud af hvordan kaptajnsordningen skal foregå. Niels indkalder til møde.

Tøj-udvalg:
Der bliver godt solgt i lageret, der er mest små størrelser tilbage. Er der ca. nedbragt med 30.000-35.000 kr. på lageret.

Sponsor:
John og Niels har et lille oplæg med.

Deres ide handler om at få mere struktur på hvordan vi finder sponsorerer, og giver dem en ”pakke” til hvordan de får værdi og hvordan vi får værdi. Et forslag var forskellige pakker, hvor man kunne betale et vis beløb for en bestemt pakke, hvilket ville afspejle sig i størrelse/placering af logo på tøjet.

Team Grill:
Hjælperkort. Team Grill har efterlyst et hjælperkort da de nogle gange føler at folk får gratis forplejning uden at have været hjælper.

Hvor køber vi varer henne i fremtiden? Niels hører en lokal købmand om mulighed for samarbejde.

5) Haderslev Næs Motionsløb
Sporti.dk (tidtagning) er oprettet og tilmelding er åben.

Jeppe har søgt om tilladelse hos kommune og politi og afventer svar.

Der er udsendt rabat-koder, som udløber 15. Marts. Indtil videre er der 4 tilmeldte.

Niels foreslog at vi skulle prøve at arrangere overnatning, så folk der boede længere væk kunne få en tur ud af det. Dette blev vedtaget, og Niels går i gang med at undersøge muligheder

Michael forslog at vi tog et separat punkt for Næs løbet til næste møde med brainstorm om løbet 2019, med nye tiltag og nytænkning.

Dorthe Radik, medlem i klubben, kører også med Team Giv Håb. De kommer 15-20 stykker til løbet, og ville måske hjælpe med noget forplejning. De får rabat på tilmelding. De meldes til via seperatliste, Michael Engberg giver Dorthe besked.

Niels tager fat i Cykelnerven, og vi skal også prøve se om vi kan få Rynkeby.

6) Tilskud til motionsløb
100 % tilskud til  følgende:
– Sønderjylland Rundt, stort løb, som plejer at være populært blandt vores medlemmer.
– Brundtland, de støtter os, så vi støtter dem.
– Ravneløbet, de støtter os, så vi støtter dem.

Vi håber at rigtig mange vil bakke op om de 3 løb.

7) Stafet for Livet – på cykel?
Vi inviterer Mads Hvelpelund med til næste møde, og hører om ideer og hvordan han forestiller sig det skal foregå.

8) Parasport Danmark-medlemskab
Alan opsiger medlemskabet da vi ikke har brug for det i klubben, ingen aktive medlemmer.

9) Eventuelt
Michael spurgte om vi havde brug for en ansvarsforsikring? Jeppe undersøger om vi overhovedet har en forsikring gennem DIF.

Niels ville rigtig gerne at vi afholder møderne andetsteds end HIC, da det er kedeligt og koldt. Bent Skov har fået kontor i HIC, som vi vil overveje at bruge, men ellers overvejer vi at tage rundt til nogle af medlemmerne privat.

10) Næste mødested og dato
Onsdag 21. Marts, kl. 19.00 hos Niels, Marstrup Møllevej 50.