13. december, 2017, 19.00.
Haderslev Idrætscenter

Dagsorden:
1) Velkomst.
Alan Fyrstenberg ikke til stede.

2) Godkendelse af sidste referat (Generalforsamlingen)
Godkendt.

3) Konstituering af bestyrelsen.
Valg af formand: Jeppe Tolbøll
Valg af næstformand: Nielsjørn Gotthardsen
Valg af kasserer: Alan Fyrstenberg Thomsen

4) Økonomi
Alans gennemgang udgår.

5) Arbejdet fremadrettet i bestyrelsen og i HS6100-generelt, herunder ‘Udvalg’
Licens/B&U-udvalg:
Jeppe Tolbøll og Christian Kynde påtager sig dette.
Hovedopgave består i at få sat en ny B&U-afdeling op og stå, og på sigt flere licensryttere.

Motions-udvalg:
Nielsjørn Gotthardsen, Flemming West, John Bramsen og Michael Engberg påtager sig dette.
Hovedopgaven bliver af få mere struktur på vores motionstræning.

Tøj-udvalg:
Michael Engberg påtager sig denne opgave.
Hovedopgave at få nedbragt hovedlageret, så vi bestiller via webshop.

Team Grill:
John Bramsen påtager sig kontakt til dem.

Sponsor:
Nielsjørn Gotthardsen og John Bramsen.
Hovedopgave bliver at sikre sponsorer til 2019-2021.

6) Tøj-lager
På lager har vi for 109.000 kr. Michael Engberg mener vi skal nedbringe det lager hurtigst, da vi har mange ting der stort set ikke sælger.

Vi skal have nedbragt lageret, da noget af tøjet til 2018 ville være ubrugeligt, da vi skal have nyt tøj der.

Vi sætter udvalgt tøj ned med 50 % fra dags dato (når Michael Engberg har fået lavet udkast)

7) Hvad vil vi i 2018?
Vi ligger i fremtiden alle vores referater fra bestyrelsen ud på hjemmesiden.

Vil skal være mere obs på at få flere til at køre i klubtøjet. Et par forslag var at man SKAL have klubtøj på til fx lang lørdage, diverse klubarrangementer osv. Motionsudvalget kommer med endelig beslutning for dette område. Målet er at pleje sponsorerne.

Vi skal være bedre til at pleje sponsorerne, blandt andet ved at invitere dem til vores forskellige arrangementer.

Påsken-turne bliver ikke til noget i år i klubregi, da det bl.a. falder sammen ud med mange licensløb i påsken, og da turen primært har været lagt ud til licensfolk.

Harzen-turen bliver arrangeret. Nielsjørn Gotthardsen får det overordnede ansvar for at få den på plads med dato og snak med potentielle folk der skal samarbejdes med (kaptajner, biler, osv.).

8) Træning
Bakketræning starter, hvis vejret tillader det, d. 23. Januar, kl. 17.00 – lys og skærme påbudt.

Fra februar starter vi med landevejstræning fra HHP, igen hvis vejret tillader det, lørdag d. 3. Februar, kl. 10.00. Skærme påbudt.

Fra 3. Marts starter vi fra Starup Skole kl. 10.00. Der vil blive serveret suppe og sodavand og kaffe.

9) Sponsorer – hvad gør vi med/for dem i 2018?
Vi prøver at genforhandle med vores nuværende sponsorer. Skæringsdato er 1. juni. Herefter bør vi også begynde at lede efter andre sponsorer. Se også andetsteds omkring vores sponsorarbejde.

10) Haderslev Næs Motionsløb
Vi har valgt Sporti.dk til tage tid i år. Datoen er d. 17. Juni.
Jeppe laver ansøgning hos kommune og politi.

10) Eventuelt
Mobilepay skal på plads. Jeppe sender mails rundt med de data han skal bruge fra bestyrelsen.

11) Næste mødested og dato
Torsdag d. 8. Februar, 19.30. Haderslev Idrætscenter.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 


8. februar, 2018, 19.00.
Haderslev Idrætscenter

Dagsorden:

1) Velkomst
Alle til stede.

2) Godkendelse af sidste referat
Godkendt

3) Økonomi
105.000 i kassebeholdningen.

Sponsorerne er begyndt at betale, men de kommer nok løbende. Vi er 75 betalede medlemmer ud af 112 betalende sidste år. Så en del mangler stadig at betale, eller melde ud om de vil meldes ud af klubben.

4) Træning og udvalg:
Licens/B&U:
Der  er startet på bakketræning. Der køres også lørdag og søndag for det meste.

Motions:
Der er startet på bakketræning. Der køres også lørdag for det meste.

Opstart 3. Marts fra Starup Skolegård. Team Grill er klar med suppe, te og kaffe.

Motionsudvalget skal sætte sig sammen og finde ud af hvordan kaptajnsordningen skal foregå. Niels indkalder til møde.

Tøj-udvalg:
Der bliver godt solgt i lageret, der er mest små størrelser tilbage. Er der ca. nedbragt med 30.000-35.000 kr. på lageret.

Sponsor:
John og Niels har et lille oplæg med.

Deres ide handler om at få mere struktur på hvordan vi finder sponsorerer, og giver dem en ”pakke” til hvordan de får værdi og hvordan vi får værdi. Et forslag var forskellige pakker, hvor man kunne betale et vis beløb for en bestemt pakke, hvilket ville afspejle sig i størrelse/placering af logo på tøjet.

Team Grill:
Hjælperkort. Team Grill har efterlyst et hjælperkort da de nogle gange føler at folk får gratis forplejning uden at have været hjælper.

Hvor køber vi varer henne i fremtiden? Niels hører en lokal købmand om mulighed for samarbejde.

5) Haderslev Næs Motionsløb
Sporti.dk (tidtagning) er oprettet og tilmelding er åben.

Jeppe har søgt om tilladelse hos kommune og politi og afventer svar.

Der er udsendt rabat-koder, som udløber 15. Marts. Indtil videre er der 4 tilmeldte.

Niels foreslog at vi skulle prøve at arrangere overnatning, så folk der boede længere væk kunne få en tur ud af det. Dette blev vedtaget, og Niels går i gang med at undersøge muligheder

Michael forslog at vi tog et separat punkt for Næs løbet til næste møde med brainstorm om løbet 2019, med nye tiltag og nytænkning.

Dorthe Radik, medlem i klubben, kører også med Team Giv Håb. De kommer 15-20 stykker til løbet, og ville måske hjælpe med noget forplejning. De får rabat på tilmelding. De meldes til via seperatliste, Michael Engberg giver Dorthe besked.

Niels tager fat i Cykelnerven, og vi skal også prøve se om vi kan få Rynkeby.

6) Tilskud til motionsløb
100 % tilskud til  følgende:
– Sønderjylland Rundt, stort løb, som plejer at være populært blandt vores medlemmer.
– Brundtland, de støtter os, så vi støtter dem.
– Ravneløbet, de støtter os, så vi støtter dem.

Vi håber at rigtig mange vil bakke op om de 3 løb.

7) Stafet for Livet – på cykel?
Vi inviterer Mads Hvelpelund med til næste møde, og hører om ideer og hvordan han forestiller sig det skal foregå.

8) Parasport Danmark-medlemskab
Alan opsiger medlemskabet da vi ikke har brug for det i klubben, ingen aktive medlemmer.

9) Eventuelt
Michael spurgte om vi havde brug for en ansvarsforsikring? Jeppe undersøger om vi overhovedet har en forsikring gennem DIF.

Niels ville rigtig gerne at vi afholder møderne andetsteds end HIC, da det er kedeligt og koldt. Bent Skov har fået kontor i HIC, som vi vil overveje at bruge, men ellers overvejer vi at tage rundt til nogle af medlemmerne privat.

10) Næste mødested og dato
Onsdag 21. Marts, kl. 19.00 hos Niels, Marstrup Møllevej 50.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

21. marts, 2018, 19.00.
Nørre Vilstrup Bygade 35 hos John Bramsen

Dagsorden:

1) Velkomst
Alan Fyrstenberg ikke til stede. 

2) Godkendelse af sidste referat
Godkendt

3) Økonomi
153.000 kr. bankbeholdning.
Antal medlemmer: 77 stk. 29.000 kr. indgået i kontingent.
EDC Farms4sale rykket for sponsorat. Alle andre har betalt.

4) Træning og udvalg:
Træning generelt:

Vi kører intet træning kl. 17.00 om tirsdagen og torsdag i sæsonen, da vi stort set ingen rytter har, der viser interesse omkring licenstræning, og kun én rytter under 18 år. Rytterne henstilles til at aftale træning over Facebook.

Opstartstræning er blevet udskudt flere gange pga ret koldt og vådt vejr i marts.

Der skal meldes ud omkring hvordan og hvorledes vores motionstræning skal foregå. Nielsjørn Gotthardsen sender mail til Jeppe Tolbøll, som så smider info på hjemmeside i form af fast punkt, nyhed og udsender over Facebook og mail.

Harzen bliver meldt ud i uge 13 mht betaling, info osv.

Tøj-udvalg:
Lageret er efterhånden godt tømt.

Jeppe Tolbøll laver en reminder omkring at tøjet stadig er til 50 %. Michael Engberg sender en liste over hvilket tøj der er tilbage.

Sponsor:
Nielsjørn Gotthardsen har en mundtlig aftale på plads omkring en ny sponsor til sæson 2019 og 2020, med mulighed for forlængelse i 2021.

Når Jeppe Tolbøll sender mails ud, så skal man huske at vedlægge billeder af sponsorer.

Jeppe skal samtidig prøve at lave Facebook-opslag med billeder hvor sponsorlogoer.

Team Grill:
Intet.

5) Haderslev Næs Motionsløb
Fremtid:
Vi skal have fundet et nyt og mere moderne navn til Haderslev Næs Motionsløb.
Forslag: Haderslev Classic, Vandkantsløbet. Vi smider opslag op på Facebook, med præmie om 2 bio-billetter til bedste bud.

En dedikeret hjemmeside til løbet.

Nye skilte (klistermærker). Vi prøver at sælge skilte med et firma-logo. Nielsjørn Gotthardsen tager kontakt.
—-
I år:
Lige nu har vi 18 tilmeldte, 2 på 78 km og 16 på 117 km.

Jeppe Tolbøll laver grafisk oplæg til flyer omkring cykelløbet i år. Dem sender vi med nogle af vores motionister ud til løb, så de kan smide dem i bilernes forrude.

Vi skal have fotografer til at tage pæne billeder, og måske drone.

Vi skal have inviteret de lidt store motionshold som fx:
Giv Håb
Rynkeby Sønderjylland
Motionsfeltet
Cykelmagasinet

Hver deltager får 1x Pasta + en vand. Dog kun forhåndstilmeldte minimum 2 uger før!

Depot på Sønderhavvej efter Kalvø – Bananer, muslibar og vand.

Ruten skal ændres med opløb fra Petermindesvej.

6) Eventuelt
Intet.

7) Næste mødested og dato
22. Maj, hos Nielsjørn, Marstrup Møllevej 50, kl. 19.00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Haderslev Starup CK
21. marts, 2018, 19.00.
Marstrup Møllevej 50, 19.00 ved Nielsjørn Gotthardsen

Dagsorden:

1) Velkomst
Alan Fyrstenberg Thomsen fraværende.

2) Godkendelse af sidste referat
Godkendt

3) Økonomi
Udgår

4) Haderslev Licensløb 2018, Bent Skov kommer forbi
Dato: 23. september. Start og mål ved CAWO.

Der skal undersøges om vi kan leje/låne en toiletvogn, da toiletterne ved CAWO ikke er tilstrækkelige.

Bent Skov laver ansøgning til kommune/politi.

Vi skal have fundet frivillige. Så bestyrelsen skal begynde at være pro-aktive. Der skal findes ca. 30 til 40 hjælpere alt i alt.

John Bramsen tager fat i Team Grill. 

5) Træning og udvalg:
Træning generelt:
Vores opstart har været god med vores 2 timers træninger. Men vi har lidt problemer med nogle der nægter at tilpasse sig vores nye koncept, som mener vi skal køre længere, og det giver en følelse af at træningen bliver ødelagt.

Bestyrelsen prøver at lave en reminder ude til træningen om de ting vi har fastsat.

Der er kommet et afbud til Harzen, og vi skal se om vi kan få pladsen solgt.

Nielsjørn Gotthardsen snakker om at vi skal have lavet en ”cykelferie” til 2019 til fx Mallorca, Calpe, Lucca eller Alperne et sted hvor det er varmt. Nielsjørn arbejder videre med det.

Lang lørdag d. 2. juni flyttes til d. 9. Juni. Turen går over Kolding-Middelfart

Stjerneløb 20. Juni. Start fra Skolegård kl. 18.

Tøj-udvalg:
Intet

Sponsor:

Der er faldet aftale med skiltene til vores forskellige cykelløb således at der ikke står Nykredit på dem mere.

Team Grill:
Intet

5) Haderslev Næs Motionsløb

Det er ikke kommet ét eneste forslag til nyt løbsnavn, så derfor annullerer vi konkurrencen. Nyt navn overvejes dog stadigt.

24 tilmeldte.

Annonce til ugeavisen.

Vi har i år ingen blomster til ”vindere” i de forskellige kategorier. Det sker på baggrund af den igangværende debat, om hvor vidt et motionsløb skal ligge op til race. Det mener bestyrelsen ikke det nødvendigvis skal.

Der er styr på de mest basale opgaver, men Jeppe skal lige finde en drejebog som vi bør have liggende et eller andet sted.

Der skal findes sponsorgaver (til lodtrækning).

6) Eventuelt
Vi skal lige overveje vores medlemskab af Starup UIF

7) Næste mødested og dato
9. August, kl. 19.00, Michael Engberg, Kongevej 49, Haderslev

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Haderslev Starup CK
9. august, 2018, 19.00.
Kongevej 49, Haderslev, ved Michael Engberg

 

Dagsorden:

1) Velkomst
Flemming West Rohden ikke til stede

2) Godkendelse af sidste referat
Godkendt

3) Økonomi
Egenkapital 119.900 kr. 2067 kr i kontanter.

Der er solgt godt ud af vores cykeltøj, hvilket er positivt.

Næsløbet gav underskud.

4) Haderslev Næs Motionsløb
2300 kr. i underskud. Tidtagning kostede en stor del, samt marshalls. Dog føler bestyrelsen at disse to ting ikke kan undværes.
Lige under 100 deltagere til løbet.
Der skal evalueres på løbet når den nye bestyrelse er sammensat. Der er allerede interesse for et udvalg. Hvordan kan vi få det til at køre rundt?

5) Haderslev Licensløb kort
Nielsjørn Gotthardsen og Jeppe Tolbøll var ude ved Bent Skov til møde, og Bent Skov meldte ud, at lysten til at afholde løbet ikke var tilstede. Derfor blev der meldt ud til DCU at vi ikke afholder cykelløbet i 2018. Bent Skov vil heller ikke stå for løbet fremadrettet.

Om der kommer en bøde fra DCU eller ej må vi afvente og se. Men den bliver næppe højere, end det minus vi alligevel ville lave på løbet.

 

6) Klubbens fremtid
Nielsjørn Gotthardsen har meldt ud at han trækker sig. Jeppe Tolbøll meddelte også, at han også trækker sig ved næste valg. Begge føler at stemningen i klubben er på et lavpunkt, og har derfor mistet gnisten. Begge to er ikke tilfreds med den måde klubben pt kører på – dertil er der flere grunde.

John Bramsen går med samme overvejelser.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Oplægget er at hele bestyrelsen trækker sig, da vi ikke føler at medlemmerne ikke vil det samme som os. Nielsjørn Gotthardsen tager fat i de rette personer, for at sikre at det kommer til at foregå ordentligt, rent juridisk.

Bestyrelsen har besluttet at HS6100 fra 2019 ikke er licensklub mere. Jeppe Tolbøll giver DCU besked.

7) Eventuelt
Nielsjørn Gotthardsen har en kammarat der kørte RAAM (Race Across America) i år. Han er gået fra julemærkehjems-barn til at være ultra-atlet. Han har 3 foredrag i DK i efteråret, og vil gerne holde ét ekstra foredrag. Det kræver dog 5000 kr. Det kan sælges billetter. Det sætter Nielsjørn Gotthardsen i værk.

8) Næste mødested og dato
Ekstra ordinær generalforsamling, 5. September, Starup Skole, kl. 18.00

______________________________________________________________________________________________________________________________________